Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-4

Στροφορμή – 2

Ασκήσεις

1. Από τροχαλία σχήματος δίσκου, μάζας 2Kg και ακτίνας 10cm που βρίσκεται σε ύψος 21.6m κρέμεται ένα σώμα μάζας 3Kg. Το σώμα αφήνεται να κινηθεί.

1.1. Πόση δυναμική ενέργεια είχε το σώμα προτού το αφήσουμε να κινηθεί;

1.2  Σε τι μετατράπηκε η δυναμική του ενέργεια πέφτοντας;

1.3  Να υπολογιστούν:

ι.  Η τελική ταχύτητα του σώματος

ιι. Η κινητική ενέργεια της τροχαλίας

1.4  Να υπολογιστεί και σχεδιαστεί η τελική στροφορμή της τροχαλίας

 

 

2. Χορεύτρια «επί πάγου» με ανοικτά τα χέρια της έχει ροπή αδράνειας 4Kg.m2 και γωνιακή ταχύτητα 12r/s. Φέρνοντας τα χέρια στο στήθος της μεταβάλλει τη ροπή αδρανείας της κατά 1Kg.m2 .

Να υπολογιστούν:

2.1 Η νέα γωνιακή της ταχύτητα

2.2 Το έργο που έκανε

 

 

3. Στο κέντρο εξέδρας του παιδικού κήπου μάζας 200Kg και ακτίνας 2m βρίσκεται ένα παιδάκι μάζας 40Kg. Εξέδρα και παιδί περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα 7r/s. Το παιδάκι μετακινείται στην περιφέρεια της εξέδρας

Να υπολογιστούν:

ι.  Η νέα γωνιακή ταχύτητα του συστήματος

ιι  Η  στροφορμή του συστήματος

 

 

4. Το παιδί της προηγούμενης άσκησης στη συνέχεια πηδά από αυτή αντίθετα προς την περιστροφή με ταχύτητα ίση αυτής που είχε.

Να υπολογιστούν:

ι.   Η τελική γωνιακή ταχύτητα της εξέδρας

ιι.  Η ενέργεια που κατέβαλε το παιδί σ’ αυτή την προσπάθεια

ιιι. Η δύναμη που ασκήθηκε στο παιδί, αν η προσπάθειά του διάρκεσε 0,4s