Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 25

Ήχος – 4

Μέτρηση της γραμμικής πυκνότητας χορδής

Με ένα δονητή αναγκάζουμε τη χορδή του σχήματος μήκους 180cm να εκτελεί ταλάντωση συχνότητας 50Hz, δημιουργώντας κατά μήκος της στάσιμο κύμα.

String 1

1. Εξηγείστε γιατί σχηματίζεται στάσιμο κύμα και γιατί δίπλα από την τροχαλία έχει δεσμό.

2. Εξηγείστε πως μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή του πειράματος.

3. Αυξάνοντας τη μάζα των σταθμών εξηγείστε αν οι δεσμοί θα αυξάνονται ή θα ελαττώνονται

4. Μεταβάλλοντας τη μάζα των σταθμών πήραμε τις πιο κάτω μετρήσεις

 

m (g) k (δεσμοί)

20           9

35           7

50          6

80          5

140        4

 

5. Κάμετε τη γραφική παράσταση c=f(F) και δικαιολογείστε τη μορφή της.

6. Κάμετε την κατάλληλη γραφική παράσταση ώστε να υπολογίσετε τη γραμμική πυκνότητα της χορδής

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012