Μάθημα 5

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 1

 

1. Αυτοκίνητο εκκινεί και κινείται με σταθερή επιτάχυνση 4m/s2 για 5s . Στη συνέχεια κινείται για ακόμα 3s ομαλά με την ταχύτητα που απέκτησε.

α. Να υπολογιστούν η ταχύτητα που απέκτησε και το διάστημα που διάνυσε.

β. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t),  u=f(t) και   x=f(t) για όλη την κίνηση σε βαθμολογημένους άξονες