14-15-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1. Καλημέρα στη χώρα των παχυδέρμων, της ξιμαρισιάς, του δεν παραιτούμαι...
"Αλλά δος αυτοίς Κύριε κατά τα έργα αυτών"
.
2. Πρόεδρε, όταν θυμώνεις τα κάνεις θάλασσα!!
.
3. Πρόεδρε, δεν σε εμπιστεύομαι πια.