ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ag Nikolaos v.

Θέση-Κλίμα: Βρίσκεται στο τέλος της κοιλάδας της Σολιάς στη δυτική πλευρά του Κλάριου.  Έχει υψόμετρο 180m και βροχόπτωση 318mm. Το κλίμα είναι ήπιο το χειμώνα και σχετικά ζεστό το καλοκαίρι

Κάτοικοι:

1911: 50      

1946:132       

1960:  120       

1973:    62

2001: βρίσκεται στη νεκρή ζώνη και δεν κατοικείται

Ιστορία: Το χωριό βρίσκεται δίπλα στο μεταλλείο της Φουκάσας και κοντά στα μεταλλεία του Μαυροβουνίου και Απλικιού. Σ΄ αυτό οφείλεται η παροδική πληθυσμιακή του ακμή. Οι πλείστοι κάτοικοί του ήταν εργάτες των μεταλλείων αυτών.

Στην περιοχή του χωριού αυτού βρισκόταν, ίσως, η μεσαιωνική Σολία, που έκτισαν οι κάτοικοι των Σόλων όταν τους εγκατέλειψαν λόγω των αραβικών επιδρομών (700μΧ). Εδώ μεταφέρθηκε και η Επισκοπή Σόλων. Σύμφωνα με μαρτυρίες μεσαιωνικών συγγραφέων η Σολία ήταν μια από τις μεγάλες κοινότητες της εποχής αυτής. Από το Σολία προήλθε ονομάστηκε ολόκληρη η κοιλάδα Σολιά.

Εκκλησίες: Κατά παράδοξο τρόπο το χωριό δε διέθετε εκκλησία. (Διαβάστε όμως τη συγκινητική ιστορία της εικόνας του Αγίου Νικολάου στη σελίδα …)

Ασχολίες: Γεωργία, κτηνοτροφία, εργάτες

Γεωργία: Παράγει εσπεριδοειδή και ελιές

 

Από το βιβλίο του Ανδρέα Χρυσάνθου "ΣΟΛΙΑ, παρελθόν, παρόν και μέλλον"