ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
.
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΓΙΟΙ
.
.
Athanasios Ilarion Makarios
 Αθανάσιος ο Μέγας Ιλαρίων ο Μέγας Μακάριος ο Μέγας
Paxomios Pavlos Serapion
Παχώμιος ο Μέγας Παύλος ο απλός Σεραπίων