Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ


10 Gortyna

Νόμισμα της Γόρτυνας

Αριστερά ο θρυλικός πλάτανος και δεξιά ο "ταύρος"


Εισαγωγή

Το αθάνατο και ασυναγώνιστο ελληνικό πνεύμα βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του ανθρωπίνου πνεύματος. Οι περισσότερες επιστήμες βρίσκουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα.  Υπάρχουν πλείστα όσα δημιουργήματα της αρχαίας Ελλάδας που είναι πάντα σύγχρονα: Φιλοσοφία, ποίηση, μύθοι, τέχνη…


Ένα παράδειγμα είναι ο μύθος της «Αρπαγής της Ευρώπης» που ήταν και είναι ακόμη πηγή έμπνευσης ιδιαίτερα στη ζωγραφική και τη γλυπτική.  Στην αρχαία Ελλάδα βρίσκουμε το μύθο αυτό το σε παραστάσεις σε πήλινα δοχεία, σε ψηφιδωτά παλατιών και σε νομίσματα. Ο μύθος ενέπνευσε στη συνέχεια ρωμαίους καλλιτέχνες.  Ακολούθησε μια μακρά περίοδος ξηρασίας μέχρι περίπου το 1500μ.Χ. οπότε με τη μελέτη της αρχαιότητας από τους δυτικούς ο μύθος επανέρχεται δυναμικά τόσο στη γραμματολογία όσο και στην τέχνη.


Από τότε μέχρι σήμερα τουλάχιστον εικοσιπέντε διάσημοι ζωγράφοι εμπνεύστηκαν πίνακές τους από το μύθο της «Αρπαγής της Ευρώπης» και άλλοι τόσοι γλύπτες. Με την ενοποίηση της Ευρώπης τόσο ο μύθος όσο και η έμπνευση των καλλιτεχνών εντάθηκε. Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα.


Νομίσματα

11 Hellas 12 Cyprus
            Ελλάδα                               Κύπρος

Ζωγραφική


13 Rembrandt 14 Albani
                    Ρέμπραντ                            Αλπάνι

 

Γλυπτική


15 Hayde Park 16 Sweden
                   Λονδίνο, Αγγλία               Χάλμσταντ, Σουηδία

Ανδρέας Χρυσάνθου

10/07/2012