Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μάθημα 1β

ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Ασκήσεις

 

Άσκηση 1

Πάνω σε μια ευθεία κινούνται δυο σώματα με σταθερές ταχύτητες. Δυο σημεία της ευθείας, τα  Α και Β, απέχουν 50m . Από το Α περνά ένα σώμα με ταχύτητα 15m/s και από το Β ένα άλλο σώμα με ταχύτητα 10m/s . Τα δυο σώματα κινούνται το ένα προς το άλλο.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από το Α

β. Να γίνει γραφική παράσταση της μετατόπισης κάθε σώματος σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους άξονες. (Θεωρήστε το Α ως αρχή των αξόνων)

 

 

Άσκηση 2

Τα προηγούμενα σώματα κινούνται και τα δυο προς τα δεξιά. Να απαντήσετε στα ίδια ερωτήματα.

 

 

Άσκηση 3

Αν κινούνται και τα δυο προς τα αριστερά τι θα γίνει και γιατί.

 

Μάθημα 1

TAXYTHTA

 

1. Ταχύτητα

α. Ορισμός ταχύτητας

Ταχύτητα ενός σώματος είναι η μετατόπισή του στη μονάδα του χρόνου

Image6a 

β. Παρατηρήσεις

1. Η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος

2. Η ταχύτητα εφάπτεται της τροχιάς

 

γ. Μονάδα

m/s

 

2. Ομαλή Κίνηση

α. Ομαλή κίνηση είναι η κίνηση στην οποία το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό.

β. Εδώ θα εξετάσουμε την ευθύγραμμη κίνηση. Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση διατηρείται σταθερό και το μέτρο και η διεύθυνση της ταχύτητας.

γ. Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση  αφού η ταχύτητα είναι σταθερή το Δx μπορεί να είναι όλη η μετατόπιση x και ο χρόνος Δt να είναι όλος ο χρόνος της κίνησης t.

Άρα η σχέση (1) μπορεί να γραφεί u =  ή   x = u.t

Συνιστούμε να θυμάστε τη δεύτερη σχέση

 

3.. Γραφικές παραστάσεις

 Image6b

4. Άσκηση

α. Να εξηγήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις έχουν τις πιο πάνω μορφές

β. Τι παριστάνει το εμβαδόν της γραφικής παράστασης u=f(t)

γ. Τι παριστάνει η κλίση της  x=f(t)

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

13/09/2012

 

Μάθημα 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

Η Μηχανική της Γ’ Λυκείου ασχολείται κυρίως με συστήματα σωμάτων.

1. Σύστημα σωμάτων είναι δυο ή περισσότερα σώματα που αλληλεπιδρούν  μεταξύ τους.

Παραδείγματα:

Ηλιακό σύστημα, Γη και Σελήνη, ένα παιδί και η κούνια στην οποία βρίσκεται, ένα πυροβόλο και οι σφαίρες που βρίσκονται σ’ αυτό

 

2. Απομονωμένο σύστημα σωμάτων είναι ένα σύστημα που

α. Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σ΄αυτό είναι ίση με μηδέν

β. Δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον

 

 

3. Στη μηχανική έχει σημασία το κέντρο μάζας ( κέντρο βάρους) του συστήματος.

α. Κέντρο μάζας (ΚΜ) ενός συστήματος είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μαζεύεται το σύστημα, αν οι διαστάσεις όλων των  μερών του εξαφανιστούν και μαζευτούν όλα σε ένα σημείο.

1. Σημειώστε το κέντρο μάζας των πιο κάτω σωμάτων

Image3

 
Image5
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 6 of 29