Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 25

Ήχος – 4

Μέτρηση της γραμμικής πυκνότητας χορδής

Με ένα δονητή αναγκάζουμε τη χορδή του σχήματος μήκους 180cm να εκτελεί ταλάντωση συχνότητας 50Hz, δημιουργώντας κατά μήκος της στάσιμο κύμα.

String 1

1. Εξηγείστε γιατί σχηματίζεται στάσιμο κύμα και γιατί δίπλα από την τροχαλία έχει δεσμό.

2. Εξηγείστε πως μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή του πειράματος.

3. Αυξάνοντας τη μάζα των σταθμών εξηγείστε αν οι δεσμοί θα αυξάνονται ή θα ελαττώνονται

4. Μεταβάλλοντας τη μάζα των σταθμών πήραμε τις πιο κάτω μετρήσεις

 

m (g) k (δεσμοί)

20           9

35           7

50          6

80          5

140        4

 

5. Κάμετε τη γραφική παράσταση c=f(F) και δικαιολογείστε τη μορφή της.

6. Κάμετε την κατάλληλη γραφική παράσταση ώστε να υπολογίσετε τη γραμμική πυκνότητα της χορδής

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 24

Ήχος – 3

Α. Σχοινί μήκους 10m και μάζας 125g δένεται σε κατακόρυφο στύλο και τεντώνεται οριζόντια με δύναμη 5Ν. Με το χέρι μας δημιουργούμε στην άλλη του άκρη ταλάντωση y=8ημ5πt για μεγάλο χρόνο.

1. Να υπολογιστούν

1.1 Η γραμμική πυκνότητα του σχοινιού.

1.2 Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων σ’ αυτό.

1.3 Ο χρόνος που θα περάσει μέχρι το κύμα να φτάσει στο στύλο

2. Να γραφεί η εξίσωση του κύματος που προκύπτει

3. Να χαρακτηριστεί το κύμα και να σχεδιαστεί το στιγμιότυπό του μετά από 0,3s

 

B. Το κύμα χτυπά στο στύλο και ανακλάται προς τα πίσω

1. Τι θα σχηματιστεί τώρα και γιατί

2. Να σχεδιαστεί ένα στιγμιότυπο του νέου «κύματος» όταν τα σημεία του θα έχουν μέγιστες απομακρύνσεις

3. Να γραφεί η εξίσωση του νέου κύματος

4. Να υπολογιστεί το πλάτος της ταλάντωσης ενός σημείου του που απέχει από το χέρι μας 7m

5. Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης του προηγούμενου σημείου από ένα άλλο που απέχει από το χέρι μας

α) 7,5m

β) 5,5m

6. Να σχεδιαστεί η ταλάντωση ενός σημείου που απέχει από το χέρι μας 4m για χρονικό διάστημα 0-1,2s

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 23

Ήχος – 2

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου

Σε ένα δοχείο με νερό βυθίζουμε εντελώς γυάλινο σωλήνα ανοικτό και στα δυο άκρα. Ο σωλήνας κρατείται σε κατακόρυφη θέση. Κτυπούμε ένα διαπασών γνωστής συχνότητας  και το πλησιάζουμε στο πάνω άκρο του σωλήνα. Ανυψώνουμε το σωλήνα έως ότου ακουστεί ο πρώτος έντονος ήχος. Καταγράφουμε το μήκος του σωλήνα που εξήλθε του νερού και τη συχνότητα του διαπασών. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με διαπασών άλλων συχνοτήτων και συμπληρώνουμε τον πιο κάτω πίνακα.

f ( Hz ) L (cm)

100          88

200          43

300          28

400          20

500          16

 

 1. Να εξηγηθεί γιατί για κάποιο μήκος του σωλήνα ακούγεται έντονος ήχος
 2. Να γίνει κατάλληλο σχήμα
 3. Να αποδειχθεί ότι για το πείραμα αυτό ισχύει η σχέση L = c / 4f
 4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας και να γίνει η κατάλληλη γραφική παράσταση για να υπολογισθούν η ταχύτητα του ήχου και η διόρθωση του άκρου.
 5. Πως σχολιάζετε το αποτέλεσμα;

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 22

Ήχος – 1

Α. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

1. Κύματα της ίδιας φύσης (π.χ. φωτεινά, ηχητικά, κτλ) έχουν την ίδια ταχύτητα διάδοσης.

2. Η ταχύτητα διάδοσης αλλάζει μόνον όταν το κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης

3. Δυο κύματα της ίδιας φύσης (πχ κόκκινο και πράσινο χρώμα) διαφέρουν ως προς το μήκος κύματος (ή τη συχνότητα)

4. Όταν μιλούμε για τον ήχο συνήθως αναφερόμαστε στη συχνότητά του, ενώ όταν μιλούμε για το φως συνήθως αναφερόμαστε στο μήκος κύματός του.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι ήχος

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Πως παράγεται

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Τι είναι υπέρηχοι και ποια η χρήση τους;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Τι κύμα δημιουργείται σε κλειστό ηχητικό σωλήνα και γιατί;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Τι κύμα δημιουργείται σε χορδή και γιατί;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Εύρετε δυο ομοιότητες και δυο διαφορές του κύματος που δημιουργείται σε ηχητικό σωλήνα και του κύματος που δημιουργείται σε χορδή

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

7. Ποιος ο ρόλος του ηχείου στα μουσικά όργανα

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Sound 1


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 11 of 29