Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 21

Δυναμικός Ηλεκτρισμός- 3

 

Άσκηση 1

Πηγή ΗΕΔ 50V και εσωτερικής αντίστασης 5Ω, συνδέεται με τρεις αντιστάσεις, όπως δείχνει το σχήμα, ίσες κάθε μια με 10Ω.

α. Συνδέστε ένα όργανο που να μετρά το ρεύμα που διαρρέει την πηγή και ένα που να μετρά την ολική της τάση.

β. Υπολογίστε τις ενδείξεις των οργάνων

γ. Πως θα τροποποιηθούν οι ενδείξεις αυτές όταν κλείσει ο διακόπτης;

 

Circuit 1

 

Άσκηση - 2

Δυο μπαταρίες, η μια ΗΕΔ 6V και εσωτερικής αντίστασης 2Ω, και η άλλη ΗΕΔ 4V και εσωτερικής αντίστασης 1Ω συνδέονται με αντίσταση, όπως δείχνει το σχήμα.

α. Σημειώστε την κυκλοφορία του ρεύματος και γράψετε εξισώσεις

ι. για το περιφερειακό κύκλωμα

ιι. για ένα μικρό κύκλωμα

β. Υπολογίστε το ρεύμα που περνά από κάθε αντίσταση

γ. ι. Υπολογίστε την πολική τάση κάθε πηγής

ιι. Τι παρατηρείτε και πως το εξηγείτε

δ. Συνδέστε τις πηγές έτσι ώστε να περνά μεγαλύτερο ρεύμα από την αντίσταση και υπολογίστε

 

Circuit 2

 

Άσκηση - 3

Μπαταρία συνδέεται με ρυθμιστική αντίσταση, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Μετακινώντας το δρομέα πήραμε τις εξής μετρήσεις.. Να γίνει κατάλληλη γραφική παράσταση και από αυτή να υπολογιστούν η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας.

Ι (Α) U (V) 

0,5      4,0

1,1     3,7

1,9     2,1

3,1     0,4

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 20

Δυναμικός Ηλεκτρισμός- 2

Άσκηση 1

Αντίσταση 5Ω συνδέεται με πηγή ΗΕΔ 20V και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης.

α. Σχεδιάστε το κύκλωμα συνδέοντας διακόπτη, αμπερόμετρο και βολτόμετρο.

β. Υπολογίστε την ένταση του ρεύματος και το ηλεκτρικό φορτίο που περνά από το αμπερόμετρο κάθε λεπτό.

γ. Υπολογίστε την ισχύ που αναπτύσσεται στην αντίσταση και τη θερμότητα που ελευθερώνεται από αυτή κάθε λεπτό.

δ. Αν η τάση της πηγής μεταβάλλεται να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις

ι. Ι = f(V)

ιι. P = f(Ι)

 

Άσκηση 2

Λαμπτήρας 12Ω συνδέεται σε σειρά με ρυθμιστική αντίσταση 0-20Ω και μήκους 100cm. Στα άκρα του συστήματος συνδέεται πηγή ΗΕΔ 120V και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης.

α. Να γίνει κατάλληλο κύκλωμα ώστε η ένταση του ρεύματος να είναι μέγιστη και να υπολογιστεί.

β. Να γίνει κατάλληλο κύκλωμα ώστε η ένταση του ρεύματος να είναι ελάχιστη και να υπολογιστεί η τάση στα άκρα του λαμπτήρα.

γ. Αν κάποια στιγμή το ενεργό μήκος της ρυθμιστικής αντίστασης είναι 40cm, πόση ένταση ρεύματος διαρρέει το κύκλωμα;

 

Άσκηση 3

Δίδονται οι αντιστάσεις 12Ω, 3Ω και 6Ω. Οι δυο από αυτές συνδέονται παράλληλα και η τρίτη κατά σειράν έτσι ώστε να δίδουν τη μέγιστη δυνατή αντίσταση. Το σύστημα συνδέεται με πηγή ΗΕΔ 42V και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης. Να σχεδιαστεί το κύκλωμα και να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντίσταση.


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 19

Δυναμικός Ηλεκτρισμός- 1  

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Να γνωρίζετε τα εξής

1. Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα

2. Που οφείλεται η αγωγιμότητα των μετάλλων

3. ορισμός της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος

4. Διατύπωση του νόμου του Ohm

5. Ορισμός ηλεκτρικής αντίστασης

6. Από τι εξαρτάται και πως η αντίσταση σύρματος

7. Να σχεδιάζετε και να εξηγείτε τη λειτουργία μιας ρυθμιστικής αντίστασης

8. Να σχεδιάζετε και να εξηγείτε τη λειτουργία ενός ποτενσιόμετρου

9. Να διατυπώνετε το νόμο του Joule

10. Να ορίζετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη και την εσωτερική αντίσταση πηγής

Dynamic El 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

12/05/2012

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 18

Στατικός Ηλεκτρισμός- 2

Άσκηση-1

Δυο θετικά φορτία Q και 4Q απέχουν απόσταση L.

α. Σε πόση απόσταση από το ένα πρέπει να τοποθετηθεί φορτίο q για να ισορροπεί;

β. Έχει σημασία αν το q είναι θετικό ή αρνητικό;

γ. Έχει σημασία αν το Q είναι αρνητικό;

 

Άσκηση-2

Δυο θετικά φορτία 10-8 C και 2. 10-8 C βρίσκονται σε δυο διαμετρικά αντίθετες κορυφές τετραγώνου πλευράς 6cm.

α. Πόση δύναμη ασκούν μεταξύ τους

β. Να υπολογιστεί και σχεδιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε μια ενδιάμεση κορυφή

γ. Να υπολογιστεί στο ίδιο σημείο το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου

(k=9.109 N.m2.C-2 )

 

Άσκηση-3

Στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί θετικό φορτίο Q βρίσκεται μικρό θετικό φορτίο q, μάζας m, σε απόσταση r και είναι ακίνητο. Αν το μικρό φορτίο αφεθεί να κινηθεί πόση ταχύτητα θα αποκτήσει όταν θα απέχει από το μεγάλο φορτίο απόσταση 3r;

 

 

Άσκηση-4

Επίπεδος πυκνωτής έχει τους οπλισμούς του, που απέχουν απόσταση L, οριζόντιους. Ο πυκνωτής συνδέεται με πηγή τάσεως U. Μεταξύ των οπλισμών του ισορροπεί σταγονίδιο λαδιού μάζας m, που έχει αρνητικό φορτίο.

α. Να γίνει κατάλληλο σχήμα.

β. Να βρεθεί σχέση που να δίδει το φορτίο του σταγονιδίου.

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

12/05/2012

 

 

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 12 of 29