Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 17

Στατικός Ηλεκτρισμός- 1  

 

ΘΕΩΡΙΑ

Α. Να γνωρίζετε τους ορισμούς

1. Ηλεκτρικό πεδίο

2. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

3. Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

4. Ακτινικό ηλεκτρικό πεδίο

5. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

 

Β. Να γνωρίζετε τις ιδιότητες

1. Ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών

2. Ισοδυναμικών επιφανειών

 

Γ. Να μπορείτε να αποδείξετε τους τύπους

1. της έντασης του ακτινικού πεδίου

2. της έντασης του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου

 

 

Static El 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15

Κυκλική κίνηση – 2

 

Άσκηση 1

Από νήμα μήκους 40cm κρέμεται σώμα μάζας 100g. Σ’ αυτό δίνουμε τέτοια ταχύτητα ώστε να σχηματίσει κωνικό εκκρεμές γωνίας 370.

Να υπολογιστούν η γωνιακή του ταχύτητα και η τάση του νήματος.

 

Άσκηση 2

Σε συσκευή ανακύκλωσης ακτίνας 0,4m περιστρέφεται μικρή σφαίρα μάζας 50g.

α. Ποια είναι η ελάχιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει η σφαίρα στο ανώτατο σημείο για να εκτελεί τον κύκλο;

β. Αν η σφαίρα στο σημείο αυτό έχει ταχύτητα 3m/s

ι. να βρείτε την ταχύτητά της στο κατώτερο σημείο της τροχιάς.

ιι. την ελάχιστη και μέγιστη δύναμη που ασκείται στη σφαίρα;

 

Άσκηση 3

Μοτοσικλετιστής κινείται σε round about ακτίνας 40m  με ταχύτητα 6m/s.

Η μάζα μοτοσικλέτας-ανθρώπου είναι 250Kg. Να βρείτε

α. Τη γωνιακή του ταχύτητα και τη συχνότητά του.

β. Την κεντρομόλο δύναμη

γ. Πόσο θα αποκλίνει η μοτοσικλέτα από την κατακόρυφο (γωνία κλίσης).

δ. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,5 η μοτοσικλέτα θα έχει ήδη γλιστρήσει;.

ε. Αν η ταχύτητα της μοτοσικλέτας αυξηθεί θα μεταβληθεί η γωνία κλίσης, πως και γιατί;

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 14

Κυκλική κίνηση – 1

 

ΘΕΩΡΙΑ

1. Να δώσετε τον ορισμό της γωνιακής ταχύτητας

2. Τι είναι περίοδος της κυκλικής κίνησης

3. Να δώσετε τον ορισμό της συχνότητας της κυκλικής κίνησης

4.  Πότε μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ομαλή κυκλική κίνηση (ΟΚΚ)

5. Να εξηγήσετε γιατί η ΟΚΚ είναι επιταχυνόμενη

6. Να δώσετε τον ορισμό της κεντρομόλου δύναμης

 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 Circle 1

 

ΑΣΚΗΣΗ

α. Στην πιο κάτω κυκλική κίνηση, που γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο,  σημειώστε τη γραμμική ταχύτητα, τη γωνιακή ταχύτητα, την κεντρομόλο επιτάχυνση και την κεντρομόλο δύναμη

 

 Circle 2

β. Την κίνηση εκτελεί σώμα μάζας 0,5Kg που διαγράφει 240 κύκλους στο λεπτό. Ο κύκλος έχει ακτίνα 2m. Να υπολογιστούν τα πιο πάνω φυσικά μεγέθη

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 19

Συμβολή – 4

1. Δυο όμοιες πηγές κυμάτων Α και Β (σχήμα 1) που απέχουν μεταξύ τους απόσταση 12m παράγουν κύματα  σε φάση.. Η φάση του κύματος της πηγής Α τη στιγμή t=7,5s μεταβάλλεται με την απόσταση όπως φαίνεται στο.σχήμα 2

α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος, το μήκος κύματος και τη συχνότητά του.

 

β. Αν το πλάτος των κυμάτων είναι 4mm, να υπολογίσετε το πλάτος του κύματος που θα προκύψει.

 

γ. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Ζ από τη θέση ισορροπίας του, με ΖΒ κάθετη στην ΑΒ και ΖΒ=5m

ι. τη χρονική στιγμή t=2s

ιι. τη χρονική στιγμή t=7s

 

δ. Πόσο το πλάτος του κύματος στο Z

Inter 4

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 13 of 29