Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15

ΚΥΜΑΤΑ

Α. ΘΕΩΡΙΑ
  1. Τι είναι κύμα

…………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Τι είναι αρμονικό κύμα

…………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Τι μεταφέρει

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι εγκάρσιο κύμα-παραδείγματα

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι διαμήκες κύμα – παραδείγματα

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι ταχύτητα διάδοσης κύματος και από τι εξαρτάται

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι μήκος κύματος

……………………………………………………………………………………………………

 

 Waves 5

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15

Συντονισμός 

1. Από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς 20N/m κρέμεται σώμα μάζας 2Kg. Σ’ αυτό ασκείται κατακόρυφη δύναμη F=5ημ(2π/3)t.

α. Η ταλάντωση του ελατηρίου  είναι ελεύθερη ή εξαναγκασμένη και γιατί.

β. Να υπολογίσετε την ιδιοπερίοδο του ελατηρίου και την περίοδο της δύναμης.

γ. Ποια η περίοδος ταλάντωσης του ελατηρίου;

δ. Αν η περίοδος της εξωτερικής δύναμης αυξάνεται πως θα μεταβάλλεται το πλάτος της ταλάντωσης του ελατηρίου;

ε. Πως θα τα καταφέρουμε το ελατήριο να πάθει συντονισμό;

 

2. Η διπλανή γραφική παράσταση δείχνει τη μεταβολή του πλάτους της ταλάντωσης μαθηματικού εκκρεμούς  πάνω στο οποίο επιδρά δονητής μεταβλητής συχνότητας.

Να σχεδιαστεί η καμπύλη συντονισμού ενός άλλου εκκρεμούς του ίδιου μήκους, που βρίσκεται στον πλανήτη Άρη, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι πιο μικρή και η ατμόσφαιρα πιο αραιή. (Να εξηγήσετε τις σκέψεις σας)

 

Resonance

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 14

Μαθηματικό Εκκρεμές - 3

Εργαστήριο

1. Στο σχήμα φαίνεται μαθηματικό εκκρεμές που αναρτάται από την οροφή του εργαστηρίου ύψους Η. Μια ομάδα μαθητών μέτρησε την περίοδο του εκκρεμούς για διάφορα ύψη , της μάζας από το έδαφος και πήρε τις μετρήσεις που φαίνονται στον πίνακα.

 Pendulum 2

h(m)         T (s)

0,2            3,36

0,5            3,12

0,8            2,97

1,1            2,76

1,4            2,54

 

α. Να εξηγήσετε πως ελήφθησαν οι μετρήσεις αυτές.

β. Από τις μετρήσεις αυτές σχεδιάζοντας κατάλληλη γραφική παράσταση να υπολογίσετε την

επιτάχυνση της βαρύτητας στο εργαστήριο.

γ. Από τη γραφική παράσταση να βρείτε το ύψος του εργαστηρίου

δ. Αν το πείραμα επαναληφθεί με ανάρτηση στο κάτω άκρο του νήματος μεγαλύτερης μάζας πως θα διαφοροποιηθούν οι μετρήσεις; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ε. Θα μπορούσε ένα τέτοιο πείραμα να γίνει σε διαστημικό σταθμό που περιφέρεται γύρω από τη γη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012

 


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 13

Μαθηματικό Εκκρεμές - 2

 

Ασκήσεις

1. Θα μεταβληθεί η περίοδος ταλάντωσης μαθηματικού εκκρεμούς που φέρει σιδερένια μπαλίτσα και πως αν

α. Αυξήσουμε το μήκος του

β. Αυξήσουμε τη μάζα του

γ. Αυξηθεί η επιτάχυνση της βαρύτητας

δ. Αν κάτω από αυτό βάλουμε μαγνήτη

ε. Αν το βάλουμε σε ασανσέρ που επιταχύνεται προς τα κάτω.

 

 

2. Μαθηματικό εκκρεμές μήκους 90cm εκτρέπεται προς τα δεξιά κατά 6cm και αφήνεται ελεύθερο. Όταν περνά από τη θέση ισορροπίας το νήμα του χτυπά σε καρφί (K) που απέχει 50cm από το σημείο στήριξης, οπότε συνεχίζει την ταλάντωσή του με διαφορετικό μήκος.

2.1 Να υπολογισθούν

α.. Η περίοδος ταλάντωσης κάθε εκκρεμούς.

β. Ο χρόνος που χρειάζεται το σφαιρίδιο για να πάει από το δεξιό άκρο στο αριστερό.

γ. Η ταχύτητα του σφαιριδίου στην κατακόρυφη θέση.

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης του μικρού εκκρεμούς

2.2. Να γραφεί η εξίσωση της ταλάντωσης κάθε εκκρεμούς.

Pendulum 1

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012

 

 

 

 

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 15 of 29