Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 12

 

Ένέργεια-2

1.Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος  h. Να υπολογιστεί η ταχύτητά του όταν φτάνει στο έδαφος. (Γνωστά g, h         Τριβές δεν υπάρχουν )

 

  2. Ένα σώμα μάζας m  ρίχνεται κατακόρυφα προς τα κάτω από ύψος h με αρχική ταχύτητα .u0 και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα u.

α. Να γραφεί σχέση που δίδει την αρχική μηχανική του ενέργεια

β. Να γραφεί σχέση που δίδει την τελική μηχανική του ενέργεια

γ. Να υπολογιστεί η τελική του ταχύτητα με βάση τα αρχικά δεδομένα

(Τριβές δεν υπάρχουν)

 

  3. Σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να πέσει από ύψος 45m και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 20m/s. Υπολογίστε την ενέργεια που χάθηκε λόγω τριβών με την ατμόσφαιρα.

 

  4. Ένα σώμα μάζας 200g   ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 40m/s και φτάνει σε ύψος 50m. Να υπολογιστεί η αντίσταση του αέρα

 

  5. Σώμα ρίχνεται από ύψος 10m κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα 5m/s. Χτυπώντας στο έδαφος ανακλάται προς τα πίσω χάνοντας το 25% της ενέργειάς του.

α. Με πόση ταχύτητα κτυπά στο έδαφος

β. Μέχρι ποιο ύψος θα ανεβεί μετά την ανάκλαση;

 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 11

 

Ενέργεια΄-1

1. α. Γράψετε τη σχέση που δίδει το έργο δύναμης……………………………

β. ι.  Ένα σώμα βάρους Β αφήνεται να πέσει από ύψος h. Αποδείξετε ότι το έργο που παράγει το βάρος δίδεται από τη σχέση W=B.h 

ιι. Το ίδιο σώμα αφήνεται από το ίδιο σημείο και κατέρχεται το ίδιο ύψος γλιστρώντας σε κεκλιμένο επίπεδο. Αποδείξετε ότι το έργο που παράγει το βάρος του σώματος δίδεται πάλι από την προηγούμενη σχέση.

 

2. Ορισμός της Ενέργειας

Ενέργεια ενός σώματος είναι το ………………   που μπορεί κάποτε να παράξει.

 

2. Δυναμική Ενέργεια Θέσεως (Δυναμική βαρυτική ενέργεια)

είναι η ενέργεια που …………………………………………………………………………………

 

Εδ =

 

3. Δυναμική Ενέργεια Καταστάσεως (Δυναμική ελαστική ενέργεια)

είναι η ενέργεια ………………………………………………………………………………………..

 

Εδ =

 

4.  Κινητική Ενέργεια

είναι η ενέργεια …………………………………………………………………………

Εκ =

5. Μηχανική Ενέργεια

είναι …………………………………………………………………………………………….

 

 

 

6. Θεώρημα διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 10

ΔΥΝΑΜΙΚΗ-2

 

Άσκηση - 1

Σε ασανσέρ βρίσκεται άνθρωπος μάζας 80Kg .Το ασανσέρ κινείται προς τα πάνω κάνοντας τις εξής κινήσεις. Αρχικά έχει επιτάχυνση 3m/s2 για 2s, στη συνέχεια κινείται με την ταχύτητα που απέκτησε για 4s και τελικά σταματά μετά από άλλα 3s.

α. Να υπολογιστούν

ι. Η δύναμη που ασκείται στον άνθρωπο σε κάθε τμήμα της διαδρομής

ιι. Το ύψος που ανέβηκε το ασανσέρ

β. Να γίνει γραφική παράσταση της δύναμης που ασκήθηκε στον άνθρωπο σε σχέση με το χρόνο

 

 

Άσκηση - 2

Κοιτάξετε προσεκτικά το πιο κάτω σχήμα

m1=5Kg  m2=3Kg

Τριβές δεν υπάρχουν

 

α. Πόση πρέπει να είναι η γωνία φ για να ισορροπεί το σύστημα;

 

β. Αν φ=530 προς τα πού θα κινηθεί το σύστημα, με πόση επιτάχυνση και πόση θα είναι η τάση του νήματος;

 

Dynamiki 1

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 10

Ελατήριο - 2

 

Σώμα μάζας m κρέμεται στο ένα άκρο ελατηρίου αμελητέας μάζας, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Η μάζα προκαλεί στατική επιμήκυνση του ελατηρίου μήκους d Για το ελατήριο αυτό ένας μαθητής πήρε τις πιο κάτω μετρήσεις για διαφορετικές μάζες που κρέμαζε στο ελεύθερο άκρο του. (Ο μαθητής μετρούσε κάθε φορά το χρόνο 10 ταλαντώσεων). Από αυτές να βρείτε τη σταθερά του ελατηρίου και την επιτάχυνση της βαρύτητας

 

 

m (Kg)      d (cm)     t (s)

0,05          4,5          4,2

0,10          8,8          6,0

0,15        13,2          7,3

0,20        17,9          8,5

0,25        22,4          9,4
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 17 of 29