Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 19

Δυναμικός Ηλεκτρισμός- 1  

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Να γνωρίζετε τα εξής

1. Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα

2. Που οφείλεται η αγωγιμότητα των μετάλλων

3. ορισμός της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος

4. Διατύπωση του νόμου του Ohm

5. Ορισμός ηλεκτρικής αντίστασης

6. Από τι εξαρτάται και πως η αντίσταση σύρματος

7. Να σχεδιάζετε και να εξηγείτε τη λειτουργία μιας ρυθμιστικής αντίστασης

8. Να σχεδιάζετε και να εξηγείτε τη λειτουργία ενός ποτενσιόμετρου

9. Να διατυπώνετε το νόμο του Joule

10. Να ορίζετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη και την εσωτερική αντίσταση πηγής

Dynamic El 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

12/05/2012