Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 22

Ήχος – 1

Α. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

1. Κύματα της ίδιας φύσης (π.χ. φωτεινά, ηχητικά, κτλ) έχουν την ίδια ταχύτητα διάδοσης.

2. Η ταχύτητα διάδοσης αλλάζει μόνον όταν το κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης

3. Δυο κύματα της ίδιας φύσης (πχ κόκκινο και πράσινο χρώμα) διαφέρουν ως προς το μήκος κύματος (ή τη συχνότητα)

4. Όταν μιλούμε για τον ήχο συνήθως αναφερόμαστε στη συχνότητά του, ενώ όταν μιλούμε για το φως συνήθως αναφερόμαστε στο μήκος κύματός του.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Τι είναι ήχος

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Πως παράγεται

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι υπέρηχοι και ποια η χρήση τους;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι κύμα δημιουργείται σε κλειστό ηχητικό σωλήνα και γιατί;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι κύμα δημιουργείται σε χορδή και γιατί;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Εύρετε δυο ομοιότητες και δυο διαφορές του κύματος που δημιουργείται σε ηχητικό σωλήνα και του κύματος που δημιουργείται σε χορδή

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

7. Ποιος ο ρόλος του ηχείου στα μουσικά όργανα

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Sound 1


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012