Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 32

Επαγωγή - 5

Ασκήσεις  

1. Σε μια μικρή γεννήτρια το μαγνητικό πεδίο έχει ένταση 0,2Τ, το πηνίο έχει 100 σπείρες, εμβαδό 2x10-2 m2 και περιστρέφεται με συχνότητα  25 Hz .

Να γίνει γραφική παράσταση της παραγόμενης τάσης σε σχέση με το χρόνο.

 

2. α) Πόση τάση αναπτύσσεται στο δευτερεύον του μετασχηματιστή του σχήματος;

β) Αν R1=0  τι θα συμβεί στο πρωτεύον πηνίο;

 Induction 6

3. Αν στο πρωτεύον του προηγούμενου μετασχηματιστή εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση U1εν= 40V, 60Hz

α) Το πρωτεύον δεν καίγεται. Γιατί;

β) Ποιο το πλάτος της τάσης στο δευτερεύον;

γ) Ποια η συχνότητα της τάσης στο δευτερεύον;

 

4. Στο δευτερεύον του μετασχηματιστή της άσκησης 2 συνδέεται λαμπτήρας  20W να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει κάθε πηνίο.

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

15/05/2012