Μάθημα 7

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 2


α. Χαρακτηρίστε τις κινήσεις του διαγράμματος

 

Image8

β. Υπολογίστε την επιτάχυνση κάθε κίνησης και τη μετατόπιση σε κάθε μια.

 

δ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α = f (t) και x = f (t) για όλη την κίνηση