.
3η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΛΟΥΖΕ
.
11
.
Σπήλια, 27 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:30πμ, στην Κρύα Βρύση
.
.
Οργανωτής: Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Σπηλιών-Κουρδάλων
.
.
.