Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 29

Επαγωγή - 2

Α. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 1. 1. Δυναμικός ηλεκτρισμός

Ι = U / R

Rολ = R1 + R2 (κατά σειράν σύνδεση)

2. Ηλεκτρομαγνητισμός

 

FL =BIL ημφ   και   FL =Buq ημφ

 

Pηλ = IU    και   Pμηχ =Fu      και     P=W / t

 

Φ = ΒSσυνα

 

 

 1. 3. Επαγωγή

Uεπ = - n dΦ / dt             ¨Νόμος της Επαγωγής  ή νόμος του Faraday

 

Uεπ = BLu ημφ             Επαγωγική τάση σε αγωγό που κινείται σε μαγνητικό πεδίο

(απόδειξη)

 

 

 1. 4. Εναλλασσόμενο ρεύμα

U = U0 ημωt                    U0 = nBS ω      (απόδειξη)

 

= Iεν Uεν = Iεν2 R

 

 

 1. 5. Μετασχηματιστής

U2εν = (n2 / n1) U1εν

P2 = P1 (ιδανικός μετασχηματιστής)

 

 

Β. ΜΟΝΑΔΕΣ

Γράψετε τη μονάδα μέτρησης κάθε φυσικού μεγέθους

 

R                                         P                                              Β

 

I                                          S                                              Φ

 

U                                        L                                              u

 

q                                         F

 

t                                          ω

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 28

Επαγωγή 1

1. Σχεδιάστε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί κάθε ένας από τους πιο κάτω αγωγούς

 

Induction

2. Τι είναι δύναμη Laplace;

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

3. Δίδονται οι πιο κάτω αγωγοί

ι. Σχεδιάστε μια μαγνητική γραμμή του α που περνά από τον β

ιι. Σχεδιάστε τη δύναμη Laplace που ασκεί το μαγνητικό πεδίο του αγωγού α στον αγωγό β

ιιι. Αν η προηγούμενη δύναμη είναι 5Ν, σχεδιάστε και υπολογίστε τη δύναμη που ασκεί

το μαγνητικό πεδίου του αγωγού β στον αγωγό α

 Induction 2

4. Σχεδιάστε τη δύναμη Laplace σε κάθε μια από τις εξής περιπτώσεις

Induction 3

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 27

Φως-2

Άσκηση

Αν στο πείραμα Young χρησιμοποιηθεί πράσινο φως μήκους κύματος 500nm και η απόσταση των σχισμών είναι 2mm, ενώ η απόσταση του πετάσματος από τις οπές είναι 2,5m,

1. να βρεθεί η απόσταση που χωρίζει τους κροσσούς τρίτης τάξης μεταξύ τους

2. Τι θα παρατηρηθεί στους κροσσούς αν χρησιμοποιηθεί πηγή λευκού φωτός;

3. Όταν χρησιμοποιείται φως Leiser δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση του διαφράγματος της μιας οπής. Γιατί;

 

 

Πείραμα

Πομπός μικροκυμάτων τοποθετείται σε μικρή απόσταση πίσω από μεταλλικό διάφραγμα που φέρει δυο μικρές σχισμές . Στην άλλη μεριά του διαφράγματος και σε μεγάλη απόσταση κινείται σημειακός δέκτης μικροκυμάτων που είναι συνδεδεμένος με μικροαμπερόμετρο.

1. Να εξηγήσετε πως θα εργαστείτε για να μετρήσετε το μήκος κύματος των μικροκυμάτων.

2. Τι μπορεί να συμβεί αν αυξηθεί το πλάτος των σχισμών

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 26 

Φως-1

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Τι είναι φως

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Γράψετε μια ομοιότητα και μια διαφορά δυο φωτεινών χρωμάτων

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Γιατί δυο λάμπες δεν είναι σύμφωνες πηγές;;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποια η σημασία του πειράματος Young;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποιος ο ρόλος της πρώτης σχισμής στο πείραμα Young;

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποια τα πλεονεκτήματα του φωτός Laser;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Στον τρίτο φωτεινό κροσσό του πειράματος Young ποια η διαφορά δρόμου των δυο ακτίνων και ποια η διαφορά φάσης τους;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Πως μπορούμε να αυξήσουμε την απόσταση των φωτεινών κροσσών στο πείραμα Young;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Β.  ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 1. c=3x108 m/s     ταχύτητα του φωτός
 1. yk = kλD / d  απόσταση κροσσού k από τον κεντρικό
 1. s=    λD / d  απόσταση δυο κροσσών μεταξύ τους

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 29