Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -2

 

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ-2

 

Άσκηση -2

Όχημα εκτελεί την κίνηση του πιο κάτω διαγράμματος.

α. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t) και x=f(t)

β. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα του οχήματος

 

B  rev 1