Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -4

Κατακόρυφη βολή -2

Άσκηση - 1

Από ύψος 150m αφήνεται να πέσει ένα σώμα. Ταυτόχρονα από το έδαφος βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω άλλο σώμα με ταχύτητα 30m/s .

α. Όταν το δεύτερο σώμα θα βρίσκεται στο μέγιστο ύψος, πόση θα είναι η μεταξύ των δυο σωμάτων απόσταση;

β. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε. πόσο ύψος από το έδαφος

γ. Πόση θα είναι η ταχύτητα καθενός τη στιγμή της συνάντησης

δ. Να γίνει γραφική παράσταση της θέσης καθενός σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους άξονες

ε. Πόσο έπρεπε να είναι το ύψος του πρώτου σώματος για να μη συναντηθούν