Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 5

 

Οριζόντια βολή - 1

 

1. Σχεδιάστε την τροχιά μιας οριζόντιας βολής που γίνεται με αρχική ταχύτητα u0 από ύψος h και έχει βεληνεκές R. Και τα τρία δεδομένα να φαίνονται στο σχεδιάγραμμα.

 

 

2. Η οριζόντια βολή είναι μια  .......................... κίνηση που αναλύεται σε ............  άλλες  ανεξάρτητες ............................, την ορ........................  και την  κ.......................

 

 

3. Η οριζόντια κίνηση είναι  .........................  , ενώ η κατακόρυφη είναι .......................

 

 

4.  

Οριζόντια  κίνηση                 Κατακόρυφη κίνηση

 

x =                                         y  =

 

ux =                                       uy =

 

 

 

 

5. Σχεδιάστε την ταχύτητα σε ένα σημείο και αναλύστε την.

 

Από ποια σχέση δίδεται η ταχύτητα;

 

 

 

 

 

6. Να βρείτε σχέση που να συνδέει το βεληνεκές με το ύψος και την αρχική ταχύτητα R=f(h,u0)

 

 

 

 

 

 

 

7. Εύρετε την εξίσωση της τροχιάς y = f(x)