Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 9

ΔΥΝΑΜΙΚΗ-1

 

ΘΕΩΡΙΑ  

1. Δύναμη είναι η αιτία που όταν ασκηθεί σε ένα σώμα του προκαλεί  ……………………… ή  ……………………………….

 

2. Θεμελιώδης νόμος της Δυναμικής (Β’ νόμος του Νεύτωνα)

Όταν ασκηθεί δύναμη σε ένα σώμα αυτό αποκτά ………………………. η οποία είναι  ανάλογη της ………………………. και  ………………….  ανάλογη της  ……………. του σώματος.

Δηλαδή  F =                                           ( ΣFεξ = )

 

3. Αξίωμα της αδράνειας (Α΄ νόμος του Νεύτωνα)

Αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα αν ήταν ακίνητο  …………………….  παραμένει  …………………. , ενώ αν εκινείτο θα εξακολουθήσει να ……………………. με την  ……………… ταχύτητα σε ………………  τροχιά.

 

4. Αξίωμα Δράσης-Αντίδρασης (Γ΄ νόμος του Νεύτωνα)

Αν το σώμα Α ασκεί στο σώμα Β μια δύναμη τότε και το σώμα  Β ασκεί  στο ………  ………  και   ………………..      δύναμη.  

 

5. Βάρος ενός σώματος είναι …………………  με  ………  …………  το  έλκει …..  ……

Αν ένα σώμα αφεθεί να πέσει υπό την επίδραση του βάρους του τότε κατέρχεται με επιτάχυνση  ίση με ………    ………………..  ………..   …………………

 

Άρα     Β =

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

t  Þ                        u Þ                                α Þ

 

m Þ                         F Þ                              B Þ                           g  Þ

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Σε ποιο νόμο του Νεύτωνα υπάγεται κάθε μια από τις εξής περιπτώσεις

α. Πτώση σώματος

 

β. Τίναγμα του νερού από τα χέρια μας

 

γ. Εκκίνηση αυτοκινήτου

 

δ. Ανάκρουση (οπισθοδρόμηση) πυροβόλου

 

ε. Κτύπημα οδηγού στο τιμόνι σε σύγκρουση αυτοκινήτου

 

στ. Οριζόντια βολή

 

ζ.  Κτύπημα τα μπάλας στον τοίχο

 

 

2. Ένα σώμα μάζας 200g που βρίσκεται στο έδαφος είναι δεμένο με νήμα. Τραβούμε το νήμα κατακόρυφα προς τα πάνω με δύναμη

α. 1,5Ν

β. 2,5 Ν

Πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει σε κάθε περίπτωση