Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 10

ΔΥΝΑΜΙΚΗ-2

 

Άσκηση - 1

Σε ασανσέρ βρίσκεται άνθρωπος μάζας 80Kg .Το ασανσέρ κινείται προς τα πάνω κάνοντας τις εξής κινήσεις. Αρχικά έχει επιτάχυνση 3m/s2 για 2s, στη συνέχεια κινείται με την ταχύτητα που απέκτησε για 4s και τελικά σταματά μετά από άλλα 3s.

α. Να υπολογιστούν

ι. Η δύναμη που ασκείται στον άνθρωπο σε κάθε τμήμα της διαδρομής

ιι. Το ύψος που ανέβηκε το ασανσέρ

β. Να γίνει γραφική παράσταση της δύναμης που ασκήθηκε στον άνθρωπο σε σχέση με το χρόνο

 

 

Άσκηση - 2

Κοιτάξετε προσεκτικά το πιο κάτω σχήμα

m1=5Kg  m2=3Kg

Τριβές δεν υπάρχουν

 

α. Πόση πρέπει να είναι η γωνία φ για να ισορροπεί το σύστημα;

 

β. Αν φ=530 προς τα πού θα κινηθεί το σύστημα, με πόση επιτάχυνση και πόση θα είναι η τάση του νήματος;

 

Dynamiki 1