Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 13

 

Τριβή - 2

1. Στη κάσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο το οποίο δεν είναι δεμένο. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται σ’αυτό αν το φορτηγό

α. επιταχύνεται

β. κινείται ομαλά και

γ. Επιβραδύνεται

 

2. O συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ παπουτσιών και δρόμου είναι 0,4.

α. Ποια η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αναπτύξει ένα άτομο;

β. Τι προσέχουν οι κατασκευαστές αθλητικών παπουτσιών για να αυξήσουν την επιτάχυνση αυτή;

 

3. Ένας άνθρωπος κρατά ανάμεσα στα δυο του δάκτυλα ένα βιβλίο μάζας 0,5Kg. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,2 ποια η ελάχιστη δύναμη που πρέπει να ασκήσει ο άνθρωπος για να συγκρατήσει το βιβλίο.

 

4.  μ=0,4       φ=530 m=2Kg

α. Να αποδειχθεί ότι το σώμα γλιστρά.

β.  Να υπολογιστεί η επιτάχυνσή του στο κεκλιμένο επίπεδο και η επιβράδυνσή του στο οριζόντιο επίπεδο.

γ. Το σώμα κατέρχεται το κεκλιμένο επίπεδοσε 4s. Για πόσο χρόνο γλιστρά στο οριζόντιο επίπεδο;

δ. Πόσο διάστημα διανύει συνολικά το σώμα;

ε. Πόση μηχανική ενέργεια χάνεται στο κεκλιμένο επίπεδο;

 

Friction

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012