Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 14

Κυκλική κίνηση – 1

 

ΘΕΩΡΙΑ

1. Να δώσετε τον ορισμό της γωνιακής ταχύτητας

2. Τι είναι περίοδος της κυκλικής κίνησης

3. Να δώσετε τον ορισμό της συχνότητας της κυκλικής κίνησης

4.  Πότε μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ομαλή κυκλική κίνηση (ΟΚΚ)

5. Να εξηγήσετε γιατί η ΟΚΚ είναι επιταχυνόμενη

6. Να δώσετε τον ορισμό της κεντρομόλου δύναμης

 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 Circle 1

 

ΑΣΚΗΣΗ

α. Στην πιο κάτω κυκλική κίνηση, που γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο,  σημειώστε τη γραμμική ταχύτητα, τη γωνιακή ταχύτητα, την κεντρομόλο επιτάχυνση και την κεντρομόλο δύναμη

 

 Circle 2

β. Την κίνηση εκτελεί σώμα μάζας 0,5Kg που διαγράφει 240 κύκλους στο λεπτό. Ο κύκλος έχει ακτίνα 2m. Να υπολογιστούν τα πιο πάνω φυσικά μεγέθη

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012