Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 17

Στατικός Ηλεκτρισμός- 1  

 

ΘΕΩΡΙΑ

Α. Να γνωρίζετε τους ορισμούς

1. Ηλεκτρικό πεδίο

2. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

3. Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

4. Ακτινικό ηλεκτρικό πεδίο

5. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

 

Β. Να γνωρίζετε τις ιδιότητες

1. Ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών

2. Ισοδυναμικών επιφανειών

 

Γ. Να μπορείτε να αποδείξετε τους τύπους

1. της έντασης του ακτινικού πεδίου

2. της έντασης του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου

 

 

Static El 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012