Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 18

Στατικός Ηλεκτρισμός- 2

Άσκηση-1

Δυο θετικά φορτία Q και 4Q απέχουν απόσταση L.

α. Σε πόση απόσταση από το ένα πρέπει να τοποθετηθεί φορτίο q για να ισορροπεί;

β. Έχει σημασία αν το q είναι θετικό ή αρνητικό;

γ. Έχει σημασία αν το Q είναι αρνητικό;

 

Άσκηση-2

Δυο θετικά φορτία 10-8 C και 2. 10-8 C βρίσκονται σε δυο διαμετρικά αντίθετες κορυφές τετραγώνου πλευράς 6cm.

α. Πόση δύναμη ασκούν μεταξύ τους

β. Να υπολογιστεί και σχεδιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε μια ενδιάμεση κορυφή

γ. Να υπολογιστεί στο ίδιο σημείο το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου

(k=9.109 N.m2.C-2 )

 

Άσκηση-3

Στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί θετικό φορτίο Q βρίσκεται μικρό θετικό φορτίο q, μάζας m, σε απόσταση r και είναι ακίνητο. Αν το μικρό φορτίο αφεθεί να κινηθεί πόση ταχύτητα θα αποκτήσει όταν θα απέχει από το μεγάλο φορτίο απόσταση 3r;

 

 

Άσκηση-4

Επίπεδος πυκνωτής έχει τους οπλισμούς του, που απέχουν απόσταση L, οριζόντιους. Ο πυκνωτής συνδέεται με πηγή τάσεως U. Μεταξύ των οπλισμών του ισορροπεί σταγονίδιο λαδιού μάζας m, που έχει αρνητικό φορτίο.

α. Να γίνει κατάλληλο σχήμα.

β. Να βρεθεί σχέση που να δίδει το φορτίο του σταγονιδίου.

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

12/05/2012