Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 20

Δυναμικός Ηλεκτρισμός- 2

Άσκηση 1

Αντίσταση 5Ω συνδέεται με πηγή ΗΕΔ 20V και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης.

α. Σχεδιάστε το κύκλωμα συνδέοντας διακόπτη, αμπερόμετρο και βολτόμετρο.

β. Υπολογίστε την ένταση του ρεύματος και το ηλεκτρικό φορτίο που περνά από το αμπερόμετρο κάθε λεπτό.

γ. Υπολογίστε την ισχύ που αναπτύσσεται στην αντίσταση και τη θερμότητα που ελευθερώνεται από αυτή κάθε λεπτό.

δ. Αν η τάση της πηγής μεταβάλλεται να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις

ι. Ι = f(V)

ιι. P = f(Ι)

 

Άσκηση 2

Λαμπτήρας 12Ω συνδέεται σε σειρά με ρυθμιστική αντίσταση 0-20Ω και μήκους 100cm. Στα άκρα του συστήματος συνδέεται πηγή ΗΕΔ 120V και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης.

α. Να γίνει κατάλληλο κύκλωμα ώστε η ένταση του ρεύματος να είναι μέγιστη και να υπολογιστεί.

β. Να γίνει κατάλληλο κύκλωμα ώστε η ένταση του ρεύματος να είναι ελάχιστη και να υπολογιστεί η τάση στα άκρα του λαμπτήρα.

γ. Αν κάποια στιγμή το ενεργό μήκος της ρυθμιστικής αντίστασης είναι 40cm, πόση ένταση ρεύματος διαρρέει το κύκλωμα;

 

Άσκηση 3

Δίδονται οι αντιστάσεις 12Ω, 3Ω και 6Ω. Οι δυο από αυτές συνδέονται παράλληλα και η τρίτη κατά σειράν έτσι ώστε να δίδουν τη μέγιστη δυνατή αντίσταση. Το σύστημα συνδέεται με πηγή ΗΕΔ 42V και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης. Να σχεδιαστεί το κύκλωμα και να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντίσταση.


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012