Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-2

Ορμή-2

Ασκήσεις

1. Σώμα μάζας m που κινείται οριζόντια προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα u προσκρούει σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται ακριβώς προς τα πίσω με την ίδια ταχύτητα. Η κρούση διάρκεσε χρόνο τ.

1.1 Να γραφούν σχέσεις που να δίνουν

ι.  τη μεταβολή της ορμής του σώματος

ιι. τη δύναμη που ασκήθηκε στο σώμα

1.2 Να διερευνηθεί αν η κρούση είναι πλαστική ή ελαστική

1.3 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ορμής-χρόνου του σώματος και δύναμης-χρόνου πάνω στο σώμα

1.4 Αν η κρούση διαρκούσε χρόνο πως θα άλλαζαν οι γραφικές παραστάσεις;

 

2. Αν το σώμα της προηγούμενης άσκησης κινείτο κατακόρυφα προς τα κάτω και συγκρουόταν με οριζόντιο πάτωμα να βρείτε σχέση που θα έδινε τη δύναμη πάνω στο σώμα.

 

3. Σώμα μάζας 3Kg που κινείται με ταχύτητα 4m/s συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με σώμα μάζας 2 Kg που κινείται ακριβώς αντίθετα  με ταχύτητα 10m/s.

3.1 Να υπολογιστούν η ταχύτητα του συστήματος μετά την κρούση και η κινητική ενέργεια που «χάθηκε»

3.2 Αν η κρούση διάρκεσε 0,2s να υπολογιστεί η δύναμη που ασκήθηκε στο πρώτο σώμα.

 

4. Αν η κρούση της προηγούμενης  άσκησης ήταν ελαστική να βρεθεί η ταχύτητα κάθε σώματος μετά την κρούση και να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ορμής-χρόνου και δύναμης-χρόνου και για τα δυο σώματα στους ίδιους άξονες.

 

5. Σε αρχικά ακίνητη οριζόντια εξέδρα μάζας 150Kg που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο και μπορεί να κινείται χωρίς τριβές βρίσκεται στη μια της άκρα ένας παιδί μάζας 50Kg. Κάποια στιγμή το παιδί τρέχει κατά μήκος της εξέδρας με ταχύτητα 6m/s μέχρι να πηδήσει από την άλλη άκρη της.

5.1 Να υπολογιστούν η ταχύτητα της εξέδρας όταν το παιδί βρίσκεται σ’ αυτή και όταν πηδά από αυτή

5.2 Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος

5.3 Η ενέργεια που δαπανά το παιδί όταν είναι στην εξέδρα και όταν πηδά από αυτή.


Ανδρέας Χρυσάνθου

30/04/2012