Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 10

Ελατήριο - 2

 

Σώμα μάζας m κρέμεται στο ένα άκρο ελατηρίου αμελητέας μάζας, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Η μάζα προκαλεί στατική επιμήκυνση του ελατηρίου μήκους d Για το ελατήριο αυτό ένας μαθητής πήρε τις πιο κάτω μετρήσεις για διαφορετικές μάζες που κρέμαζε στο ελεύθερο άκρο του. (Ο μαθητής μετρούσε κάθε φορά το χρόνο 10 ταλαντώσεων). Από αυτές να βρείτε τη σταθερά του ελατηρίου και την επιτάχυνση της βαρύτητας

 

 

m (Kg)      d (cm)     t (s)

0,05          4,5          4,2

0,10          8,8          6,0

0,15        13,2          7,3

0,20        17,9          8,5

0,25        22,4          9,4