Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 24

Ήχος – 3

Α. Σχοινί μήκους 10m και μάζας 125g δένεται σε κατακόρυφο στύλο και τεντώνεται οριζόντια με δύναμη 5Ν. Με το χέρι μας δημιουργούμε στην άλλη του άκρη ταλάντωση y=8ημ5πt για μεγάλο χρόνο.

1. Να υπολογιστούν

1.1 Η γραμμική πυκνότητα του σχοινιού.

1.2 Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων σ’ αυτό.

1.3 Ο χρόνος που θα περάσει μέχρι το κύμα να φτάσει στο στύλο

2. Να γραφεί η εξίσωση του κύματος που προκύπτει

3. Να χαρακτηριστεί το κύμα και να σχεδιαστεί το στιγμιότυπό του μετά από 0,3s

 

B. Το κύμα χτυπά στο στύλο και ανακλάται προς τα πίσω

1. Τι θα σχηματιστεί τώρα και γιατί

2. Να σχεδιαστεί ένα στιγμιότυπο του νέου «κύματος» όταν τα σημεία του θα έχουν μέγιστες απομακρύνσεις

3. Να γραφεί η εξίσωση του νέου κύματος

4. Να υπολογιστεί το πλάτος της ταλάντωσης ενός σημείου του που απέχει από το χέρι μας 7m

5. Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης του προηγούμενου σημείου από ένα άλλο που απέχει από το χέρι μας

α) 7,5m

β) 5,5m

6. Να σχεδιαστεί η ταλάντωση ενός σημείου που απέχει από το χέρι μας 4m για χρονικό διάστημα 0-1,2s

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012