Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 30

Επαγωγή - 3

ΘΕΩΡΙΑ

Να γνωρίζετε τα εξής

1. Ορισμός της Επαγωγής

2. Νόμος της Επαγωγής

3. Κανόνας του Lenz

4. Σχέση κανόνα του Lenz και αξιώματος δράσης-αντίδρασης

5. Γιατί όταν μια μεταλλική ράβδος κινείται σε μαγνητικό πεδίο εμφανίζεται στα άκρα της μια τάση

6. Να αποδεικνύετε το νόμο της Επαγωγής

7. Να εξηγείτε την αρχή λειτουργίας της Γεννήτριας

8. Να αποδεικνύετε την εξίσωση της εναλλασσόμενης τάσης

9. Ορισμό της Αυτεπαγωγής

10. Ορισμό της Αμοιβαίας Επαγωγής

11. Αρχή λειτουργίας του Μετασχηματιστή

12. Που οφείλονται οι απώλειες στο μετασχηματιστή και πως ελαχιστοποιούνται

13. Γιατί προτιμούμε το εναλλασσόμενο ρεύμα αντί του συνεχούς


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012