Μάθημα 1β

ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Ασκήσεις

 

Άσκηση 1

Πάνω σε μια ευθεία κινούνται δυο σώματα με σταθερές ταχύτητες. Δυο σημεία της ευθείας, τα  Α και Β, απέχουν 50m . Από το Α περνά ένα σώμα με ταχύτητα 15m/s και από το Β ένα άλλο σώμα με ταχύτητα 10m/s . Τα δυο σώματα κινούνται το ένα προς το άλλο.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από το Α

β. Να γίνει γραφική παράσταση της μετατόπισης κάθε σώματος σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους άξονες. (Θεωρήστε το Α ως αρχή των αξόνων)

 

 

Άσκηση 2

Τα προηγούμενα σώματα κινούνται και τα δυο προς τα δεξιά. Να απαντήσετε στα ίδια ερωτήματα.

 

 

Άσκηση 3

Αν κινούνται και τα δυο προς τα αριστερά τι θα γίνει και γιατί.