Μάθημα 10

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ΒΟΛΗ

Ασκήσεις 1


1. Από ουρανοξύστη ύψους 80m  αφήνεται να πέσει ένα σώμα

α. Σε πόσο χρόνο το σώμα θα πέσει στο έδαφος και με πόση ταχύτητα

β. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις u=f(t)  και y=f(t)

 

2. Αντιαεροπορικό βλήμα βάλλεται κατακόρυφα με αρχική  ταχύτητα 200m/s.

Να υπολογιστούν:

α) Ο χρόνος που θα κάμει για να φτάσει στο μέγιστο ύψος (= χρόνος ανόδου)

β) Το μέγιστο ύψος που θα φτάσει το σώμα

γ) Ο χρόνος που θα κάμει για να φτάσει σε ύψος1875m

δ) Η ταχύτητά του στο ύψος των  1875m

ε) Ο χρόνος που θα κάμει για να επιστρέψει στο έδαφος  

 

3. Βλήμα βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω και επανέρχεται μετά 6s στο σημείο από το οποίο εκτοξεύτηκε.

α) Να υπολογιστούν

ι) το μέγιστο ύψος

ιι) η αρχική του ταχύτητα

β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις u=f(t) και ψ=f(t)  

 

4. Βλήμα βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω από ύψος 45m και φτάνει στο έδαφος σε 9s .

Να υπολογιστούν:

α) Η αρχική καιι τελική του ταχύτητα

β) Το μέγιστο ύψος

 

Image11


Ανδρέας Χρυσάνθου

20/19/2012