Επανάληψη 2

ΜΟΝΑΔΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ SI


Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ

Α/Α

Φυσικό μέγεθος

Σύμβολο

Μαθηματικός ορισμός

Μονάδα

1

Μήκος

 

 

ΧXX

 

2

 

m

 

XXX

 

3

 

 

 

XXX

s

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

 

4

Ταχύτητα

 

 

 

 

5

 

α

 

 

 

6

 

 

m.α

 

 

7

Έργο

 

 

 

 

8

Ισχύς