Επανάληψη 3

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

 

1.   α. Τι είναι μονόμετρο και τι διανυσματικό μέγεθος;

 

 

 

 

 

 


β. Αναφέρετε δυο μονόμετρα και δυο διανυσματικά μεγέθη

 

 

 

2. Τι είναι συνισταμένη δυο (ή περισσοτέρων) διανυσμάτων;

 

 

 


3. Εύρεση της συνισταμένης δυο διανυσμάτων

α. Κανόνας του παραλληλογράμμου                    β. Διαδοχικός τρόπος

 Image2c

  

 

 

4. Άσκηση

Δυο δυνάμεις έχουν μέτρο η μια 12Ν και η άλλη 9Ν. Να σχεδιαστεί (με το διαδοχικό τρόπο)       και υπολογιστεί η συνισταμένη τους αν η μεταξύ τους γωνία είναι

ι.   900

ιι. 00

ιιι. 1800

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/09/2012