Μάθημα 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

Η Μηχανική της Γ’ Λυκείου ασχολείται κυρίως με συστήματα σωμάτων.

1. Σύστημα σωμάτων είναι δυο ή περισσότερα σώματα που αλληλεπιδρούν  μεταξύ τους.

Παραδείγματα:

Ηλιακό σύστημα, Γη και Σελήνη, ένα παιδί και η κούνια στην οποία βρίσκεται, ένα πυροβόλο και οι σφαίρες που βρίσκονται σ’ αυτό

 

2. Απομονωμένο σύστημα σωμάτων είναι ένα σύστημα που

α. Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σ΄αυτό είναι ίση με μηδέν

β. Δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον

 

 

3. Στη μηχανική έχει σημασία το κέντρο μάζας ( κέντρο βάρους) του συστήματος.

α. Κέντρο μάζας (ΚΜ) ενός συστήματος είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μαζεύεται το σύστημα, αν οι διαστάσεις όλων των  μερών του εξαφανιστούν και μαζευτούν όλα σε ένα σημείο.

1. Σημειώστε το κέντρο μάζας των πιο κάτω σωμάτων

Image3