Μάθημα 7

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ –1

Εκρήξεις


1. Ένα διαστημόπλοιο μάζας 100Kg τρέχει με ταχύτητα 2700m/s. Κάποια στιγμή εκτινάσσει προς τα πίσω κάλαθο αχρήστων μάζας 10Kg , ο οποίος έχει τελικά ταχύτητα μηδέν. Με πόση ταχύτητα συνεχίζει το διαστημόπλοιο το ταξίδι του;

 

2. Πυροβόλο όπλο μάζας 5Kg εκτοξεύει βλήμα μάζας 0,1Kg με ταχύτητα 400m/s .

α. Με πόσην ταχύτητα θα κινηθεί το όπλο και προς τα που;

β. Πόση ενέργεια ελευθερώνεται κατά την εκπυρσοκρότηση;  

 

3. Σε μια ακίνητη βάρκα μάζας 200Kg στέκεται ένας άνθρωπος μάζας 100Kg . Με πόση ταχύτητα θα κινηθεί η βάρκα αν ο άνθρωπος

α. πηδήσει από τη βάρκα με ταχύτητα 3m/s

β. τρέξει πάνω στη βάρκα με την ίδια ταχύτητα