Μάθημα 9

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

Πλαστική   κρούση

 

Άσκήσεις  

1. Σώμα μάζας 0,2Kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 100m/s συγκρούεται με ακίνητο σώμα μάζας 0,3Kg που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκολλάται σ’ αυτό.

α) Με πόση ταχύτητα θα κινηθεί το σύστημα;

β) Πόση κινητική ενέργεια «χάθηκε»;

 

 

2. Σώμα μάζας 0,6Kg και ταχύτητας 5m/s συγκρούεται πλαστικά με σώμα μάζας 0,4Kg που κινείται αντίθετα με ταχύτητα 10m/s.

α) Προς τα που θα κινηθεί το σύστημα και με πόση ταχύτητα.

β) Αν η κρούση διάρκεσε 0,2s πόση δύναμη ασκήθηκε σε κάθε σώμα;

γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της ορμής σε σχέση με το χρόνο για το κάθε σώμα και για το σύστημα στους ίδιους άξονες

 

 

3. Από αβαρές νήμα μήκους 3m κρέμεται ξύλο μάζας  1,8Kg. Βλήμα μάζας 0,2Kg που κινείται οριζόντια με  ταχύτητα 100m/s σφηνώνεται στο ξύλο.   .

α) Ποια η ταχύτητα του συστήματος μετά την κρούση.

β). Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να ανεβεί.

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

15/10/2012