Μάθημα 10

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

Ελαστική   κρούση

 

 

Α. Προτού ξεκινήσουμε τη μελέτη μας, παρακαλώ θυμηθείτε α εξής:

  1. Γιατί διατηρείται η ορμή στην κρούση

  1. Τι είναι κεντρική κρούση

  1. Τι είναι ελαστική κρούση

Β. Ας μελετήσουμε τώρα την πιο κάτω γενική μορφή ελαστικής κεντρικής κρούσης

 

Image8

  

Από το συνδυασμό των πιο πάνω εξισώσεων προκύπτει η πιο κάτω γενική σχέση

 

u1 + V1 = u2 + V2

 

Με τη χρήση της εξίσωσης αυτής και της εξίσωσης  m1u1 + m2u2 = m1V1 + m2V2

 

λύονται όλες οι ασκήσεις της ελαστικής κεντρικής κρούσης.

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

16/10/2012