Μάθημα 11

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

Ελαστική  κρούση

 

Ασκήσεις  

1. Μπάλα μάζας 0,5Kg που κινείται με ταχύτητα 6m/s συγκρούεται κεντρικά και τελείως ελαστικά με ακίνητη  μπάλα ίσης μάζας. Να βρεθεί η ταχύτητα κάθε μιας μετά την κρούση.

 

2. Ποιες θα ήσαν οι απαντήσεις στην προηγούμενη άσκηση αν η ακίνητη μπάλα είχε μάζα 1Kg


3. Στην άσκηση 2  αν η κρούση διάρκεσε 0,4s

α. να γίνει  γραφική παράσταση  της ορμής κάθε μπάλας σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους άξονες

β. να γίνει γραφική παράσταση της δύναμης που ασκήθηκε σε κάθε σφαίρα στους ίδιους άξονες

 

4. Σφαίρα μάζας 3m ,δεμένη με νήμα μήκους L στερεωμένου σε ακλόνητο σημείο, αφήνεται να περιστραφεί όπως δείχνει το σχήμα.

 

Image9

 

Η σφαίρα κτυπά στη συνέχεια σε άλλη σφαίρα μάζας m,  που είναι δεμένη και αυτή με νήμα ίσου μήκους από το ίδιο σημείο, αλλά ισορροπεί κατακόρυφα.

 

5. Να αποδείξετε ότι, στην κεντρική ελαστική κρούση, αν τα σώματα έχουν ίσες μάζες, τότε ανταλλάσσουν ταχύτητες

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

17/10/2012