Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1

χρόνος 20  λεπτά-βαθμοί 10/20

 

Δίδεται η ΓΑΤ ψ=20ημ(0,5πt) όπου η απομάκρυνση μετρείται σε  cm και ο χρόνος σε s

 

1. Να υπολογιστούν

α. ο χρόνος που χρειάζεται για να πάει από το ένα άκρο της ταλάντωσης στο άλλο

β. η απομάκρυνσή του τη χρονική στιγμή 0,5 s

γ. ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται για να πάει από τα 10cm στα 20cm

 

2. Να υπολογιστούν επίσης  η ταχύτητα και επιτάχυνσή του όταν η απομάκρυνση είναι 12cm

 

3. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες

α. η απομάκρυνση σε σχέση με το χρόνο και

β. η ταχύτητα σε σχέση με την απομάκρυνση

 

4. Να γραφεί η εξίσωση μιας άλλης ΓΑΤ που έχει διπλάσιο πλάτος, διπλάσια συχνότητα και υστερεί κατά φάση

 

 

 

ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Διαγώνισμα1

 

1. α. Ποια η σημασία της ροπής αδράνειας

β. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ροπή αδράνειας

γ. Τρία υλικά σημεία μάζας 0,3Kg το καθένα βρίσκονται  στις κορυφές ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές 3m και 4m. Ένας άξονας κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου περνά από μια κορυφή του. Από ποια κορυφή πρέπει να περνά ο άξονας ώστε η ροπή αδράνειας που μπορεί να έχει το σύστημα να είναι μέγιστη και πόση θα είναι.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο1234567ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 6 από 7