Ιδιαίτερα Μαθήματα
ΚΥΜΑΤΑ 1

1.    Το σχήμα παριστά κύμα της θάλασσας που κινείται με ταχύτητα   4m/s .
α) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπό του μετά από  3Τ/4
β) Να βρείτε τη συχνότητα και το μήκος κύματος του.
γ) Να βρείτε τη μέγιστη επιτάχυνση ενός σημείου του κύματος
δ) Να γράψετε την εξίσωση του κύματος
ε) Να κάμετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της φάσης
ι) του κύματος σε σχέση με την απόσταση από την πηγή
ιι) του σημείου που απέχει   8m   από την αρχή των αξόνων σε σχέση με το χρόν


Waves1
2.    Δίδεται το κύμα  y=5ημ (20πt – 0,4πχ) όπου η απομάκρυνση μετρείται σε  cm και ο χρόνος σε  s.
α. Να βρεθεί, τη χρονική στιγμή   2s, η απομάκρυνση, η ταχύτητα ταλάντωσης και η επιτάχυνση ενός σημείου που απέχει  από την πηγή
ι.. 80cm
ιι. 120cm
β. Να γράψετε την εξίσωση ενός άλλου κύματος της ίδιας φύσης που διαδίδεται στο ίδιο μέσο αλλά έχει διπλάσια συχνότητα και διαδίδεται ακριβώς αντίθετα
 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 4


1. Μαθηματικό εκκρεμές  μάζας 0,1Kg εκτελεί την ταλάντωση χ = 10 ημ(πt), όπου η απομάκρυνση μετρείται σε εκατοστόμετρα  και ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Να υπολογισθούν
α. Η περίοδος του
β. Το μήκος του
γ.  Ο χρόνος που χρειάστηκε το σφαιρίδιο για να  αποκτήσει απομάκρυνση 5cm για πρώτη φορά.

2. α. Να διατυπώσετε την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα ΓΑΤ
β. Να αποδείξετε τη σχέση που δίδει τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα ΓΑΤ σε σχέση το χρόνο και να κάμετε τη γραφική της παράσταση

3. Το ελατήριο σταθεράς 50N/m στερεώνεται κατακόρυφα με το κάτω άκρο του δεμένο στο δάπεδο, ενώ το άνω του άκρο φέρει οριζόντια εξέδρα αμελητέας μάζας. Στην εξέδρα τοποθετείται σώμα μάζας 2Kg. Το σώμα  πιέζεται προς τα κάτω κατά 10cm και αφήνεται ελεύθερο.
α. Να υπολογιστεί η στατική συμπίεση του ελατηρίου.
β. Να αποδειχθεί ότι το ελατήριο εκτελεί ΓΑΤ.
γ. Να υπολογιστεί η περίοδος της ΓΑΤ.
δ. Να υπολογιστεί η μέγιστη δύναμη που ασκείται στο σώμα από την εξέδρα.
ε. Να διερευνηθεί αν το σώμα χάνει επαφή με την εξέδρα.

4. Οι αστροναύτες που πήγαν στον πλανήτη Χ εκτέλεσαν το πείραμα με το εκκρεμές για
να μετρήσουν  την επιτάχυνση της βαρύτητας σ’αυτόν και έκαμαν την πιο κάτω γραφική παράσταση.
α) Γιατί η γραφική παράσταση δεν περνά από το (0,0)
β) Υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη;       (π2=10 )
γ) Αναφέρετε δυο πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι αστροναύτες για να κάνουν σωστές μετρήσεις

 

Image 10

 

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο1234567ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 4 από 7