ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
.
Το σκαρπάρικο του Χρίστου Χρυσάνθου
.

Το μουσείο αυτό βρίσκεται στο ισόγειο του αγροτουριστικού καταλύματος «Αντιγόνη» στο κέντρο του χωριού Σπήλια. Έχει δημιουργηθεί από το ζεύγος Ανδρέα και Φλώρας Χρυσάνθου στη μνήμη του πατέρα του Ανδρέα.

House-1 Cristos
Είσοδος Ο μάστρε Χρίστος

..

Ο Χρίστος γεννήθηκε στα Κούρδαλι το 1902 και μετά το δημοτικό έμαθε την τέχνη του σκαρπάρη στη Γαλάτα. Επιστρέφοντας άνοιξε στα Σπήλια σκαρπάρικο το οποίο διατήρησε μέχρι το θάνατό του το 2002 (!), αφού πρόλαβε να γιορτάσει τα εκατοστά γενέθλιά του.

.

Machines-1 Verese-1
Ο πάγκος, οι μηχανές και τα καλαπόδια Το τραπέζι με τα κεραστικά και τα βιβλία των παραγγελιών
Στο μουσείο εκτίθενται όλα τα εργαλεία, οι μηχανές, τα καλαπόδια, οι μόλες, δείγματα δερμάτων, τα βιβλία με τα βερεσιέθκια με ενδιαφέρουσες καταγραφές από το 1933, ακόμα και το lux του.

Στον ίδιο χώρο υπάρχει το τραπέζι της οικογένειας του Χρίστου με τη ζιβανία, τα «πωρικά» του και το τάσι του. Υπάρχει επίσης η «αρμαρόλα» της οικογένειας όπου εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα του Χρίστου. Στους τοίχους εκτίθενται και αντικείμενα από άλλες αγάπες του Χρίστου: τα εργαλεία του γεωργού, φωτογραφίες του πρωτοχορευτή της περιοχής και του σπουδαίου κυνηγού που κυνηγούσε με … τρεις (!) τρόπους

 

Hunter_2-1

 
Κυνήγι, το αγαπημένο σπορ του Χρίστου  

 

 

Το μουσείο είναι μοναδικό στο είδος του παγκύπρια. Ανοίγει αφού επικοινωνήσετε με τους ιδιοκτήτες στο τηλέφωνο 99 176 839

 

Σχόλια προσκελημένων στα εγκαίνια

Ο Χρίστος Χρυσάνθου