26 Απριλίου 2015
.
Υδατοπρομήθεια των Σπηλιών
.
Καταγραφή της κατανάλωσης
.
.
Η κοινότητά μας για χρόνια υποφέρει από την υπερκατανάλωση νερού το καλοκαίρι. Ο Κοινοτάρχης μας Αντώνης Καρής καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες: Νέες διατρήσεις, τρεχάματα, κ.ά., όμως το πρόβλημα παραμένει.
.
Η νέα συντονισμένη ενέργεια είναι η καταγραφή της κατανάλωσης σε κάθε υποστατικό. Το Κοινοτικό Συμβούλιο θέσπισε κανονισμούς και προσέλαβε υπάλληλο μερικης απασχόλησης για την καταγραφή της κατανάλωσης και για άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες. Η πρώτη καταγραφή συμπληρώθηκε στις αρχές Απριλίου. Η επόμενη θα γίνει τέλος Ιουνίου.
/.
Να ευχηθούμε όλα να παν καλά και να μπει επιτέλους μια τάξη.
.