03 Μαίου 2015
.
ΜΟΝΠΑΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΣΠΗΛΙΑ-ΜΟΥΤΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
.
Το πρώτο έργο στα Σπήλια με Ευρωπαϊκό κονδύλι!
.
Με επιστολή του στις 22/04/2015 ο διευθυντής του Τμήματος Δασών ανακοίνωσε στον Κοινοτάρχη μας πως η κοινότητά μας κέρδισε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό το κονδύλι των 50 000 ευρώ για την κατασκευή μονοπατιού της φύσης που θα συνδέει την κοινότητα με την τποθεσία "Μούττη της Χώρας". Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό κονδύλι που κερδίζουν τα Σπήλια!
.
Το έργο πρέπει να τρλειώσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, οπότε απαιτούνται διαδικασίες express, διαφορετικά το κονδύλι χάνεται. Το Κοινοτικό μας Συμβούλιο, λοιπόν, "μπήκε στην πρίζα"!