13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
.
Βροχερό το σκηνικό και σήμερα στο χωριό μας. Οι βροχές έλιωσαν όλα τα χιόνια. Η συνολική βροχόπτωση στην περιοχή μας για το μήνα Ιανουάριο είναι ήδη ψηλότερη από την κανονική. Η συνολική όμως από 1/10/2014 μέχρι σήμερα είναι μικρότερη της κανονικής λόγω της ανομβρίας των προηγουμένων μηνών.
.
Η παγωνιά των προηγουμένων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην κύρια διάτρηση του χωριού μας που βρίσκεται στην περιοχή των Λημεριών. Ο κοινοτάρχης φρόντισε έγκαιρα για την επιδιόρθωσή της.
.
Η γιορτή του προστάτη μας Αγίου Αντωνίου όλο και πλησάζει. Τηλεφωνήστε στον κοινοτάρχη μας ή στον ιερέα μας για να δηλώσετε τις γιορτές σας. Έτσι ενισχύουμε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για επιδιόρθωση του ιερού μας ναού (του νέου).Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση των εξωτερικών φθορών και απομένων οι εσωτερικές. Ελάτε όλοι να συμβάλουμε το θεάρεστο έργο της Εκκλησιαστικήςς μας Επιτροπής.Ένας τρόπος είναι η δήλωση γιορτών!
.
Τηλέφωνα: Ιερέας 99641343.......Κοινοτάρχης 99799774
.
Ο αγαπητός μας άγιος να μεσητεύει για όλους μας προς τον Κύριο. Ακολουθεί το απολυτίκιο του Αγίου μας:
.
"Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος,
τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος,Πάτερ Ἀντώνιε,
τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου·
διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν."
.
Ακούστε το
.
.