ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
.
Χθες είχαμε δυο επισκέψεις στο χωριό μας για κοινοτικά έργα.
.
Η πρώτη επίσκεψη έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για να μελετήσει εισήγηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σπηλιών, η οποία αφορούσε τα όμβρια ύδατα που περνούν ορμητικά μπροστά από το ναό του Αγίου Αντωνίου. Αποφασίστηκε να γίνουν κάθετα σχάρες σε μερικά σημεία του δρόμου και οχετός κατά μήκος του. Το έργο ξεκινά πολύ σύντομα.
.
Η δεύτερη επίσκεψη έγινε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (ΑΝΕΤ) για επιτόπια ενημέρωση για το Μονοπάτι της Φύσης "Γήπεδο ΑΡΗ-Μούττη της Χώρας". Η μελέτη για το μονοπάτι αυτό έχει υποβληθεί σε διαγωνισμό για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται περί το τέλος του μηνός αυτού.