ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΡΦΟΥ
ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο έρανος τροφίμων για τους Έλληνες αδελφούς μας που οργάνωσε η Μητρόπολη Μόρφου μέσα στο Γενάρη. Ήδη τα τρόφιμα φορτώθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο και εντός της εβδομάδος αυτής αποστέλλονται στη Θεσσαλονίκη με τη συνοδεία δυο ιερωμένων. Ως γνωστόν τα τρόφιμα θα δωριθούν στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως που οργανώνει συσσίτια 2500 μερίδων ημερησίως. Μέρος των τροφίμων θα δοθούν σε σχολεία.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τα Σπήλια-Κούρδαλι ,που, παρά το μικρό μέγεθός τους, εισέφεραν εβδομήντα πακέτα (κάσιες) τροφίμων και κατ’ αναλογίαν πληθυσμού έρχονται πρώτα. Η ορεινή και γραφική αυτή κοινότητα πάντοτε πρωτοστατεί σε ομαδικές προσπάθειες ή εκδηλώσεις, ιδιαίτερα όταν έχουν κέντρο την εκκλησία.

Ανδρέας Χρυσάνθου
31/01/2012